Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

WP_20180317_002_2.jpg 20171208_082722.jpg 20180209_152828.jpg 20180223_154854.jpg FB_IMG_1510842472896.jpg Received_723658231156288.jpeg IMG_9440.JPG 20171220_143029.jpg 20171220_143140.jpg 20171220_145017.jpg 20171220_150403.jpg 20180122_171517.jpg 20180205_083303.jpg 20180205_083329.jpg 20180209_152955.jpg 20180209_153027.jpg 20180209_153013.jpg 20180221_084351.jpg Jpg.flv Hoa_2.flv

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Chức năng chính 7

  Tài nguyên dạy học

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường TH Cao Dương - Thanh Oai

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  CHUYEN XEP LUONG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Minh
  Ngày gửi: 09h:10' 15-10-2016
  Dung lượng: 43.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THANH OAI
  ĐƠN VỊ...........
  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  
  Số: /QĐ-.........
  
  Thanh Oai, ngày tháng 10 năm 2016
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
  và xếp lương viên chức thuộc đơn vị............

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ .............. HUYỆN THANH OAI

  Căn cứ Điều lệ trường................................................
  Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thanh Oai,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
  và xếp lương viên chức đơn vị ............. huyện Thanh Oai (gọi tắt là Hội đồng xét duyệt) gồm các ông (bà) có tên sau :
  Ông ......... – Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;
  Ông ............ – (Phó Thủ trưởng đơn vị): Phó Chủ tịch Hội đồng;
  Ông .......... – (Kế toán), Uỷ viên Kiêm thư ký hội đồng.
  Bà ............ – (Chủ tịch công đoàn): Ủy viên;
  Ông .................... – (Trưởng ban thanh tra nhân dân): Ủy viên.
  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét duyệt thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
  Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng xét duyệt do Chủ tịch Hội đồng xét duyệt phân công.
  Hội đồng xét duyệt tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
  - P. Nội vụ; b/c
  - Như điều 3; t/h
  - Lưu: VT.
  THỦ TRƯỞNG

  Cao Văn X
  
  
   
  Gửi ý kiến