Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

WP_20180317_002_2.jpg 20171208_082722.jpg 20180209_152828.jpg 20180223_154854.jpg FB_IMG_1510842472896.jpg Received_723658231156288.jpeg IMG_9440.JPG 20171220_143029.jpg 20171220_143140.jpg 20171220_145017.jpg 20171220_150403.jpg 20180122_171517.jpg 20180205_083303.jpg 20180205_083329.jpg 20180209_152955.jpg 20180209_153027.jpg 20180209_153013.jpg 20180221_084351.jpg Jpg.flv Hoa_2.flv

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Chức năng chính 7

  Tài nguyên dạy học

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường TH Cao Dương - Thanh Oai

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  CHUEN XÉP LƯƠNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Minh
  Ngày gửi: 09h:05' 15-10-2016
  Dung lượng: 14.3 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UBND QUẬN HOÀN KIẾM
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

  Số: /PA-….

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016
  
  
  PHƯƠNG ÁN
  Chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp
  và xếp lương viên chức

  I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý
  1. Sự cần thiết
  Việc chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức có ý nghĩa rất quan trọng giúp đơn vị nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo chuẩn của chức danh nghề nghiệp, làm cơ sở để sắp xếp bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động có hiệu quả.
  2. Cơ sở pháp lý
  - Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
  - Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  - Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  - Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;
  - Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tiến hành rà soát hồ sơ, thủ tục, quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương của từng viên chức làm sơ sở để lập phương án chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của đơn vị theo từng đối tượng được quy định tại các Thông tư liên tịch;
  - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  - Quyết định số: .. /QĐ-UBND ngày tháng năm của UBND quận Hoàn Kiếm về việc thành lập Trường THCS Nguyễn Du.
  3. Mục đích
  Nhằm rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, làm cơ sở để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức trong đơn vị.
  4. Yêu cầu
  - Việc rà soát chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức, phải được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số ... và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
  - Việc rà soát chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức không kết hợp với việc nâng bậc lương;
  - Việc rà soát chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức phải được công bố công khai để công chức viên chức trong đơn vị được biết để phối hợp thực hiện;
  - Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khi chuyển ngạch, lương được thực hiện đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
  II. Nội dung
  1. Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức
  a) Về biên chế:
  - Tổng số công chức, viên chức được giao năm 2016: ... người, trong đó: Công chức: ... người; Viên chức: ... người;
  - Tổng số công chức, viên chức hiện có trong năm 2016: ... người, trong đó: Công chức: ... người; Viên chức: ... người;
  b) Công chức, viên chức hiện đang hưởng ngạch hoặc viên chức loại:
  - Chuyên viên cao cấp và tương đương: ... người;
  - Chuyên viên chính và tương đương: ... người;
  - Chuyên viên và tương đương: ... người;
  - Viên
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓